KAPICI MAAŞI HESAPLAMA    
 
Üye Girişi
  .
 

BU PROGRAM İLE 2015 KAPICI MAAŞ BORDROLARINI HESAPLAYIP - YAZDIRABİLİRSİNİZ.

ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLAMA YAPMAK İÇİN LÜTFEN "ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLA" SEÇENEĞİNİ SEÇİNİZ.
ASGARİ ÜCRET DIŞINDAKİ TUTARLAR İÇİN BRÜT TUTARI "BRÜT ÜCRET (30 GÜNLÜK)" ALANINA YAZINIZ
  ÜYE OLARAK ŞABLONLARINIZI KAYDEDEBİLİRSİNİZ. .ÜYE OLMAK İÇİN LÜTFEN BURAYI TIKLATIN...
Hesaplama Yapılacak Yıl
 
  Brüt Ücret (30 Günlük)
  Çalışılan Gün Sayısı
   
  *Lütfen Sayısal Girişlerinizde Kuruş Ayracı Virgül "," Kullanınız
   
   
 
 
 

KAPICI MAAŞI NASIL HESAPLANIR? (OCAK 2015 - HAZİRAN 2015)

   
  Kapıcı Maaşı için öncelikle Brüt Ücret belirlenir. Biz hesaplamamızı Asgari Ücret üzerinden yapacağız.
  1 - Brüt Ücret : 1134,00
  Eğer Kapıcı O ayın tamamında çalışmış ise Brüt Ücret'ten herhangi bir düşüm yapılmaz. 
Eğer kapıcının o ay içinde eksik günü bulunuyor ise eksik gün sayısı kadar Brüt Ücret'ten düşüm yapılır.
  Burada dikkat edilmesi gereken, 31 gün süren günlerde de 30 gün üzerinden sigorta primi ödenir.
  Yine aynı şekilde Şubat ayında, ayın 28 veya 29 gün sürmesine bakılmaksızın Sigorta Primi ve ücret yine 30 gün üzerinden ödenir
Biz örnek hesaplamamızda Kapıcının raporu yada eksik günü olmadığını varsayacağız.
  Kapıcının Brüt Ücretine üzerinden %19,5 SGK İşveren Primi Eklenir.
  Eğer kapıcınız kalorifer yakıyor yada apartmanınızda SGK'ca risk kabul edilen başka koşullar var ise, SGK Primi %19,5 değil kapıcının işe girişi sırasında SGK'ya bildirdiğiniz oran üzerinden hesaplanmalıdır.
  2 - SGK İşveren Primi  %20,5                          : Brüt Ücret  x %20,5 Sigorta Primi İşveren
                                                                            1202,00    x          %20,5     = 246,41 TL'sı Apartmanın Kapıcı için ödeyeceği SGK İşveren Primidir. 
Kapıcının yine Brüt Ücreti üzerinden %2 İşsizlik Sigorta Primi kesilir. Bu prim kapıcının haklı sebeplerle işten ayrılması yada apartmanca görevine son verilmesi durumunda kapıcının İşsizlik Maaşı alabilmesi için ödenen tutardır.
   3 - İşsizlik Sigorta Primi İşveren %2               : Brüt Ücret x %2 İşsizlik Sigorta Primi İşveren
                                                                              1202,00  x                    %2                                                             = 24,04 TL'sı  
  4 - Apartmana Maliyet                                  :  Brüt Ücret + SGK İşveren Primi %20,5 + İşsizlik Sigorta Primi %2
                                                                               1202,00     +       246,41             +         24,04                                = 1472,45 TL
   
  Toplam Maliyeti bulduktan sonra Kapıcının eline geçecek net tutarı bulmak için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir.
  Brüt Ücret üzerinden %14 SGK Çalışan Katkısı hesaplanır
  5- SGK Çalışan Primi %14                               : Brüt Ücret x SGK Çalışan Primi %14
                                                                            1202,00     x       %14                                                                         =  168,28TL
   İşsizlik Sigortası Çalışan Primi ise Brüt Ücret üzerinden %1 oranında prim hesaplanmasıyla bulunur. 
  6 - İşsizlik Sigorata Primi Çalışan %1              : Brüt Ücret  x %1 İşsizlik Sigorta Primi Çalışan
                                                                            1202,00      x              %1                                                                    =12,02TL'sı
  Kapıcıya Ödenecek Net Tutar ise Brüt Ücret üzerinden %14 SGK Çalışan Katkısı ve %1 İşsizlik Sigortası Çalışan Katkısının düşülmesi ile bulunur.
  7 - Kapıcıya Ödenecek Net Ücret                    : Brüt Ücret -  SGK Çalışan Primi %14 - %1 İşsizlik Sigorta Primi Çalışan
                                                                            1202,00    -            168,28                    -            12,02                          = 1021,70TL'sı Net Ücrettir.
  Aparmanın Kapıcı adına devlete ödeyeceği tutar ise
  8 - Devlete Ödenecek Tutar                            : SGK Primi %20,5 + İşsizlik Primi %2  + SGK  Primi %14 + İşsizlik Primi %1
                                                                                246,41         +             24,04       +         168,28           +        12,02      =  450,75 TL
   
  Kapıcı Maaşları ile İlgili Sık Sorulan Sorular.
   
  * Kapıcı maaşları Gelir Vergisi Kanunu uyarınca Gelir Vergisi'nden muaftır.
  * Kapıcı maaşlarının gelir vergisinden muaf olması sebebiyle Gelir Vergisinden indirilerek ücrete yansıtılan Asgari Geçim İndirimi'nden gelir
 vergisi olmadığı için yararlanamazlar.
  * Kapıcı maaşları damga vergisinden muaftır.
  * Kapıcı maaşlarında SGK primleri ise diğer maaş hesaplamalarında olduğu gibi brüt ücret üzerinden yansıtılır.
  * Kapıcı maaşlarının hesaplanmasında kullanılan asgari ücret tutarı tam işveren maliyeti değildir. İşverene maliyetini bulabilmek için brüt tutar
üzerine SGK İşveren Primi Tutarı ve İşsizlik Sigortası İşveren primi tutarlarının brüt ücrete ilave edilmesi gerekir. Apartmanınıza tam maliyetini
görmek istiyor iseniz lütfen bordro hesapladıktan sonra "Toplam Gelir" alanına bakınız.
  * Kapıcıların kalorifer yakmaları durumunda SGK İşveren Payı, işyerinin tehlike derecesi artması sebebiyle artmaktadır. SGK Priminin artması sebebiyle işveren maliyetide yükselmektedir.
  * Kapıcıların işten ayrılmaları durumunda İşsizlik Ödeneğinden yararlanabilmeleri için kapıcı maaşlarından SGK İşsizlik Primi kesintisi yapılır.
  * Kapıcıların "kapıcı dairesi" gibi  imkanlar karşısında ücretsiz çalıştırılmaları yasalara aykırıdır.
   
 

      Sürüm : Ocak - 2015